Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

เทศบาลตำบลนาวัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาบ่อขยะดงสีบู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไก่คำ

      วันที่ 20 เมษายน 2565 นางเพชรชมภู เกษสุพรรณ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาบ่อขยะดงสีบู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไก่คำ มติที่ประชุมให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางในระดับครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัด ณ บ่อขยะดงสีบู ทต.ไก่คำ

[ 20-04-2565 ] Hits:58

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง ออกพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง

      วันที่ 7 เมษายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง ออกพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง3

[ 08-04-2565 ] Hits:62

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง สอนวิธีการทำโปรยทานจากลอตเตอรี่เก่าให้กับชาวบ้านชุมชนหนองมะแซว ตำบลนาวัง

      วันที่ 8 เมษายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง สอนวิธีการทำโปรยทานจากลอตเตอรี่เก่าให้กับชาวบ้านชุมชนหนองมะแซว ตำบลนาวัง ตามโครงการส่งเสริมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

[ 08-04-2565 ] Hits:35

วันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน รวมพลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาวัง ได้เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน รวมพลัง"บวร"เทิดทูนสถาบัน สืบสานงานวัฒนธรรม ยกระดับผืนผ้าต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมรสล้ำอาหารพื้นถิ่น สานศิลป์อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และได้เข้าร่วมแข่งขันการทำขันหมากเบ็ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

[ 04-04-2565 ] Hits:39

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ