Hot News :

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.09-001 จำนวน 2 ช่วง ตำบลนาวัง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,704 ตารางเมตร

วันจันทร์, 11 เมษายน 2565 15:53
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.09-001 จำนวน 2 ช่วง ตำบลนาวัง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,704 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ