Hot News :

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.09-001 จำนวน 2 ช่วง ตำบลนาวัง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,704 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 11 เมษายน 2565 10:02
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.09-001 จำนวน 2 ช่วง ตำบลนาวัง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,704 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ