ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ